Logo Fal-bruk

Adres do korespondencji:

"FAL-BRUK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.
ul. Sarabandy 42
02-868 Warszawa

Biuro:

"FAL-BRUK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.
ul. Karczunkowska 49
02-871 Warszawa

Telefony:

tel. 022 643 92 46 / 022 643 77 03
tel. 022 641 74 96 / 022 894 55 53

E-mail:

e-mail: falbruk@falbruk.pl